Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona na osnovu dostavljenih prijava pravih i fizičkih lica sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti u uslovima pandemije kronavirusa.

Općina Fojnica raspisuje javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih za kulturu u 2020.godini.

Na temelju Članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 49/06), članka 39. Statuta Općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br. 3/09), članka 23. Zakona o namještenicima FBiH (Sl. novine  FBiH br.49/05) 

Članovi Asocijacije mladih SDA Bugojno su danas posjetili Šehidsko mezarje Kovači gdje je proučena Fatiha našem rahmetli Predsjedniku Aliji Izetbegoviću,

Design by Denny